SAS-modularprojekt

Det här projektet är tänkt att fungera som ett samarbete mellan medlemmarna på mailinglistan Svenska Analogsympatisörer. Innehållet i modulerna ska bestämmas så demokratiskt som möjligt. Nedan följer en förteckning över det som har diskuterats hittills även om allt är öppet för diskussion. Alla scheman, layouter och ritningar kommer finnas tillgängliga på den här sidan.

Standarder

Standarder för matningsspänning, styrnivåer etc.

Moduler

VCO VCA PSU VCF
ADSR VCLFO Noise S/H
Clock Divider / Suboktavgenerator Logikmoduler (AND, OR, XOR, Inverters) Waveshaper 4-bits Räknare
Multiplexers CV-Sekvensenhet Trigg-sekvensenhet Trippel VC-switch
Komparator Diffamp Ringmodulator Inverters med offset

Länkar

http://www.mkv.mh.se/staff/per/sas/.